Wysokie kwalifikacje zawodowe mieszkańców województwa Wielkopolskiego = wysoka konkurencyjność regionu

loga_krok.png
EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia FORMEDICO Liliana Kaleta w partnerstwie
z Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” realizuje projekt:
„Wysokie kwalifikacje zawodowe mieszkańców województwa Wielkopolskiego = 
wysoka konkurencyjność regionu”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 – 2020.
 Oś priorytetowa: 6 Rynek pracy
Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.
GRUPA DOCELOWA: osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem  lub zwolnione w okresie maksymalnie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych lub modernizacyjnych przedsiębiorstw. Osoby przewidziane do wzięcia udziału w projekcie muszą być osobami zamieszkującymi lub uczącymi się lub pracującymi na terenie województwa Wielkopolskiego na terenie powiatów: kolskiego, tureckiego i konińskiego.

Wzrost szans na rynku pracy dzięki certyfikowanym szkoleniom zawodowym, stażom, pośrednictwie pracy 60 osób  przewidzianych, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów modernizacyjnych, adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych,  zamieszkujących na terenie województwa Wielkopolskiego na obszarach:

miasto: Konin

Miasto: Koło

miasto: Turek

powiat koniński: Golina

powiat kolski: Babiak

powiat turecki: Dobra

powiat koniński: Grodziec

powiat kolski: Chodów

powiat turecki: Kawęczyn

powiat koniński: Kazimierz Biskupi

powiat kolski: Dąbie

powiat turecki: Malanów

powiat koniński: Kleczew

powiat kolski: Grzegorzew

powiat turecki: Przykona

powiat koniński: Kramsk

powiat kolski: Kłodawa

powiat turecki: Tuliszków

powiat koniński: Krzymów

powiat kolski: Koło

powiat turecki: Brudzew

powiat koniński: Rychwał

powiat kolski: Kościelec

Turek- gmina wiejska

powiat koniński: Rzgów

powiat kolski: Olszówka

powiat turecki: Władysławów

powiat koniński: Skulsk

powiat kolski: Osiek Mały

powiat turecki: Brudzew

powiat koniński: Sompolno

powiat kolski: Przedecz

 

powiat koniński: Stare Miasto

 

 

powiat koniński: Ślesin

 

 

powiat koniński: Wierzbinek

 

 

powiat koniński: Wilczyn

 

Kompleksowe wsparcie każdego Uczestnika Projektu rozpoczynające się od doradztwa indywidualnego z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania. Ponadto w ramach Projektu zorganizowane zostaną  formy wsparcia, takie jak: grupowe doradztwo zawodowe, warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe do wyboru:

1. Kadry i płace,

2. Magazynier z elementami logistyki,

3. Marketing internetowy.

Dla osób pozostających bez zatrudnienia zaplanowane są  3-miesięczne płatne staże, zwrot kosztów dojazdu. Opiekun stażysty otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczestnikiem stażu.

EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia FORMEDICO Liliana Kaleta w partnerstwie
z Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” realizuje projekt:
„Wysokie kwalifikacje zawodowe mieszkańców województwa Wielkopolskiego = 
wysoka konkurencyjność regionu”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
 Oś priorytetowa: 6 Rynek pracy
Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

PROCES REKRUTACJI:

Rekrutacja do Projektu trwa od 01.09.2017 r. do 31.01.2018 r.

Znajdziesz nas w Biurze Projektu - Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek czynne w dni powszednie
w godzinach 8.00 - 16.00
lub w siedzibie firmy Kalisz, ul. Prymasa Stefana Wyszyńksiego 50 A lok. 20 czynne w dni powszednie w godzinach 8.00 - 16.00

Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w projekcie zapoznaj się i wypełnij dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz zgłoszeniowy zawierający dane Uczestnika Projektu - Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy
  3. Oświadczenie o kwalifikowalności -Załącznik 2 - Oświadczenie o kwalifikowalności
  4. Zaświadczenie od pracodawcy - Załącznik 3 - Zaświadczenie od pracodawcy
  5. Zaświadczenie o niepełnosprawności (orzeczenie lub inny równoważny dokument)
  6. Zaświadczenie z Urzędu Pracy jeżeli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną.
  7. Ankieta z doradztwa zawodowego (dokument poglądowy) -Załącznik 4 - Wywiad z doradcą
  8. Ankieta dla osób niepełnosprawnych - Załącznik 5 - Ankieta dla ON

Administratorem Państwa danych osobowych jest Educator L.B. Centrum Kształcenia.

 
© 2017 EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia. All Rights Reserved.